Tjenester til private

Hjemmet er alltid fullt av oppgaver, alt fra små dagligdagse ting til ett og annet større prosjekt. Vi er kjent med at det bestandig ikke er like lett å ha overskudd til oppgaver i hjemmet når jobb, barn og det sosiale liv hele tiden krever sitt. For andre kan det kanskje være en situasjon i livet, som gjør at hjelp til det daglige har blitt en nødvendighet.

Vi setter oss ned, lytter til dine ønsker og behov, drøfter ideer og foreslår en arbeidsplan vi mener du vil ha mest glede av. Du bestemmer selv omfang og hyppighet på tjenestene før en avtale inngås.
Oppgavene utføres kvalitetsmessig i henhold til avtalen - hverken mer eller mindre.

Vi er servicefolk - mennesker du kan stole på at yter tjenester når du trenger det!

Renhold

Vurderer du å få vaskehjelp i hjemmet?
Å få hjelp til rengjøring i hjemmet er noe flere og flere velger da det er smart på mange måter.

Unngå riper og skjolder etter rengjøringen.
Å vaske er et fag, og våre medarbeidere bruker metoder som er skånsomme og effektive.
Vi kommer til deg den dagen du måtte ønske, og når vi har vært hos deg har du det ryddig og rent.
Tiden du har spart gir mindre stress, overskudd og ikke minst mer tid til familie og andre viktige saker.

Alle våre servicefolk har god opplæring, er effektive, pålitelige og pliktoppfyllende.

 • Daglig/Ukentlig renhold
 • Teppe- og møbelrens
 • Oppskuring og boning av gulv
 • Vedlikehold av parkettgulv
 • Innvendig og utvendig vask av vinduer
 • Flyttevask
 • Rydding av kjeller, loft og boder
 • Vask, rens og stryking av tøy
 • Hvitevarer, peiser og ovner

Hage- og gartnerarbeid

Våre dyktige servicefolk kan jobben med å ivareta private hager, grøntanlegg for sameier og borettslag.

Vi tilbyr stell og vedlikehold, luking og plenklipping med årsplan, ugressbekjempelse, beskjæring av trær og tar vare på beplantning gjennom hele året.

La din "grønne flekk" bli vårt ansvar.
Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

 • Plenklipping
 • Trimming av hekk
 • Fjerning av ugress
 • Vanning av blomster
 • Beskjæring av trær og busker
 • Opprydding / Bortkjøring

Andre servicetjenester

Vi er fingernemme, allsidige og fleksible - slik som du vil at servicefolk skal være.

Våre medarbeidere er hjelpsomme servicefolk. Vi bidrar til å gjøre hverdagen enklere gjennom å være der for deg når du trenger det.

Spør oss om hva som helst - så blir jobben gjordt!

 • Vaktmestertjenester
 • Rens av takrenner og nedløp
 • Innkjøpstjenester
 • Avfallsfjerning
 • Pakking / Flytting
 • Snømåking
 • Skifting av lyspærer o.l.