Tjenester til bedrifter

Servicefolk er en totalleverandør innenfor renhold, uteareal og generelle servicetjenester.

Vårt tjenestespekter tilbys enkeltvis eller sammensatt, alt etter hvilket behov din bedrift har. Vi skal bidra med gode løsninger og effektivitet gjennom metodevalg.

Vi har sterkt fokus på mennesker, miljø og sikkerhet. Vi vil gjøre hverdagen enklere for våre kunder, slik at de kan fokusere på egen kjernevirksomhet.

Våre medarbeidere er godt kvalifisert fagpersonell og den viktigste ressursen for et vellykket samarbeid.

Renhold

Et godt utført renhold gir godt inneklima og fornøyde medarbeidere og kunder. Vi servicefolk har systematiske og innarbeidede rutiner for effektiv håndtering og kvalitetsmessig godt resultat.

Renhold er et fag, og det skal en fagmann til for å vurdere renholdsbehovet for akkurat din bedrift.
Våre servicefolk har lang erfaring med både daglige og temporære renholdsoppdrag, og vi kommer gjerne til dere for uforpliktende å vurdere behovet for renhold.

Målet er sammen med dere å finne fram til riktig arbeidsomfang, renholdsfrekvens, metode og pris.

 • Daglig renhold
 • Innvendig og utvendig vask av vinduer
 • Støvsuging og rens av tepper
 • Oppskuring og boning av gulv
 • Vedlikehold av parkett
 • Hovedrengjøring
 • Byggrenhold

Utearealer

Store og små eiendommer trenger stell - ikke minst foran døren, det første kundene møter når de kommer.

I den mest aktive vekstperioden tar ugresset lett overhånd, og det er kanskje ikke på utsiden av kontorene du eller dine medarbeidere skal gjøre innsatsen.

Vi er servicefolk - menneskene som hjelper din bedrift til å kunne fokusere på inntektsgivende arbeid.

 • Plenklipping
 • Raking av løv
 • Luking av ugress
 • Beplantning
 • Vanning
 • Klipp/Trimming av kanter
 • Beskjæring/felling av trær og busker.
 • Feiing av inngangspartier

Andre servicetjenester

Servicefolk tilbyr flere tjenester - samtidig!

Dette for at din virksomhet skal kunne frigjøre ressurser og utnytte kostbar kjernekompetanse til det dere tjener penger på. Vi er sikre på at våre fleksible løsninger vil gi lønnsomhet og trygghet for deg som vår kunde.

Spør oss om hva vi kan gjøre for deg og din bedrift.

 • Vaktmestertjenester
 • Budkjøring / Frakt
 • Avfallsfjerning
 • Pakking / Flytting
 • Innkjøp og tilberedning av lunsj
 • Strøing
 • Snømåking